Hedefimiz

            Hedefimiz "çocuğu eğitirken sadece bilgiyi aktarmak değil, onu öğrenmeye istekli hale getirerek gerekli bilgiye ulaşmasını sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir."
       
       Çocuklarımızın eğitiminde, olumlu benlik gelişimi sağlanmış ve öz güvenini kazanmış kişiler olmalarını hedefliyor, çocuklarımızın bağımsız karar verme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın, öz denetimlerini kazanmaları ve hayatları boyuncu başarılı birer birey olmaları için, her alanda yaparak, yaşayarak öğrenme imkanı sağlıyoruz. Tecrübe ve deneyimlerimizi sadece çocuklarımızla değil, ailelerle de paylaşarak sağlıklı bireyler yetiştirme yolunda iş birliği içerisinde olmayı ilkelerimizden kabul ediyoruz.
     ÇOCUK DÜNYASI EĞİTİM KURUMLARI